Tuesday, 8 April 2014

5 reasons to come back! ♡

Australia
Australia

1. Bo nadchodzącego posta piszę już prawie miesiąc! :)
No dobrze, piszę go mniej lub bardziej aktywnie, ale jakby nie było chcę zrobić Ci porządną niespodziankę i nie zamierzam 'odwalić pańszczyzny'!
1. Because I've been writing the upcoming post for nearly a month now! :)
Okay, I've been writing it more or less actively, but nevertheless I want to prepare a good surprise and don't want to just check a box and publish yet another thing!


2. Bo dowiesz się, co tak na prawdę jest takiego w tej Australii, że ostatnimi czasy stale jest na językach.
Nie masz też takiego wrażenia? Włączasz wiadomości - Australia, radio - Australia, przeglądasz internet - Australia, otwierasz lodówkę... No właśnie, dlaczego?
2. Because you will find out what's up with this Australia and why recently everyone keeps talking about it.
Don't you also have that impression? You switch on the news - Australia, radio - Australia, browsing the net - Australia, you open up a fridge... Exactly, why?


3. Bo będzie praktycznie i na temat!
Wrzucę pare wskazówek i obserwacji osoby przyjezdnej, która niekoniecznie skupiła się na odwiedzeniu tych rzeczy które ważne i odpękać się należy. Będzie też o tym co inne, dziwne, ciekawe dla obserwatora spoza - no to są wszędzie te pająki i stwory czy nie?
3. Because it will be practical and to the point!
I'll post up a few tips and observations of a visitor, that didn't necessarily focus only on visiting 'the' spots that have to be seen. I'll also write about what's different, weird, interesting - so are these spiders and other odd creatures all over the place, or not?


4. Bo będą zdjęcia!
A w Australii jest co oglądać, zapierające dech w piersiach krajobrazy, niesamowite punkty widokowe, kilometry pięknych wybrzeży, dziwne zwierzęta... Zresztą, co będe dużo mówić? Jeśli zaglądałeś tu wcześniej to sam wiesz :) no a jeśli nie to [klik klik]
4. Because there will be photos!
And there is a lot of things to look at in Australia. The breathtaking landscapes, the picturesque viewpoints, kilometres of scenic coastline, interesting animals... Anyways, why would I be saying much more? If you stopped by this place before you know exactly what I'm talking about :) and if you haven't [click click]


5. Bo będzie to ostatni na jakiś (nie wiadomo jeszcze jaki) czas post o Australii...
No właśnie, bez bicia przyznam. Nie mam zielonego pojęcia kiedy moja noga znów postanie na południu świata, dlatego też warto zajrzeć i porządnie się pożegnać... Tak... wiem, można zawsze wrócić do archiwów ;)
5. Because it will be the last (in I've no idea how long) post about Australia...
Yes, I need to say it straight up. I've no idea when will be the next time I step my foot down under, that's why you should stop by to say 'good bye'... Yes... I know there are archives too ;)


Australia
AustraliaAustralia

No comments:

Post a Comment

Dziękuję za wszystkie komentarze i wsparcie! ♥
Thank you for all the comments and support!