Tuesday, 10 June 2014

The Filmmaker


The FilmmakerThe Filmmaker
The Filmmaker
The FilmmakerThe Filmmaker

Dziś prezentuję Wam kolejnego posta z sesji zdjęciowej która odbyła się już blisko trzy tygodnie temu.
Czym są zdjęcia ludzi bez ich historii? Dużo lepiej jest móc oglądając doczytać, czasem znaleźć odrobinę inspiracji, ciekawostkę, a może nawet to, czego potrzebowaliśmy usłyszeć i co doda nam odwagi do zmian? To ostatnie to już ogromny krok ale wszystko zaczyna się od drobnej zmiany a ja tak właśnie widzę tego posta. Kiedy dziś rano otworzyłam maila i zobaczyłam wiadomość od Ani wraz z odpowiedziami na moich kilka pytań aż nie potrafiłam się powstrzymać z radości i w podekscytowaniu prawie skakałam pod sufit! Długo nie trzeba było czekać i w pierwszej wolnej chwili zabrałam się do składania tego posta...
No więc, od początku... :)

1. Jak to się stało że wylądowałaś w Londynie?
Byłam w Londynie wcześniej kilka razy i zakochałam się w tym mieście. Chciałam zmian w moim życiu, no i zawsze lubiłam angielski akcent, więc zrobiłam wszystko by studiować w Londynie.

• • •

Today I'd like to present you with yet another post with photos taken during a photoshoot nearly three weeks ago.
What are images of people without their history? Isn't it much better to be able to read about the main character while looking at their photo? To, perhaps, find a little bit of inspiration, an interesting fact or even something that we needed to hear at this particular moment, something that will help us make another step towards a change? The last one is a very big commitment but everything starts from a little change. And this is how I see this post - as a little chage.
When I opened up my email this morning and saw a message from Anna, along with the answers to my questions I couldn't stop myself from nearly jumping up in the excitement! It didn't take long and the first spare moment I had, I decided to put together this post... So let's start from the beginning... :)1. How did it happen that you ended up in London?
I've been to London a couple of times before and I fell in love with the city. I wanted to change something in my life and I've always had a thing for the English accent so I did whatever I could to study in London.

The FilmmakerThe Filmmaker
The FilmmakerThe Filmmaker
The FilmmakerThe Filmmaker

2. Twoją pasją jest film i chyba wszystko co z nim związane. Tak jak napisałam w tytule posta - chcesz tworzyć filmy. To znaczy?
Chcę tworzyć filmy, ale od tej praktycznej strony, czyli producenckiej. Zanim padnie pierwszy klaps trzeba zorganizować dużo rzeczy i te przygotowania są bardzo praco i czasochłonne. Planowanie i sprawne wykonanie planu to klucz i chciałabym się do tego przyczynić.

2. Film and everything that connects to it is your passion. Like I said in the post title, you want to make films. What does it exactly mean?
I want to make films, but from the practical side, so a production side. Before the first clapper, there are a lot of things that have to be organised and those things take a lot of time and work to be done. Planning and making this plan work efficiently and smoothly is a key to success and I'd like to be a part of it.3. W ubiegłym roku spędziłaś rok mieszkając w Hiszpanii, na codzień mieszkasz w Londynie, w wakacje wybierasz się na miesiąc do Zambii. Nie jedna osoba na pewno bałaby się takich zmian i podróży. A Ty? Co motywuje Cię do tych wojaży?
Szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Chyba potrzebuję ciągłych wrażeń i jestem głodna nowych doświadczeń. Ileż można siedzieć w jednym miejscu? Wydaje mi się też, że wciąż nie znalazłam swojego miejsca na Ziemi i podróże są tym poszukiwaniem. Jak na razie najlepszym kandydatem jest zdecydowanie Hiszpania.

3. You spent last year living in Spain, your life is currently based in London, this summer you are going to spend a month in Zambia. Most of the people would probably be afraid of such journeys and changes. And you? What motivates you to such trips?
Quite honestly I have no idea. I think I need constant sensations and I'm craving new experiences. How long can you sit still in one place? But I also think that I still haven't found my place on Earth and travelling is a way of looking for one. For the time being Spain is the best candidate.4. No właśnie, swój rok w Hiszpanii wspominasz bardzo dobrze pomimo tego ze przed wyjazdem niewiele wiedziałas o mieście a hiszpański znalas jedynie na podstawowym poziome. Jak to się stało ze pomimo tych niewiadomych tamten rok zmienił się w tak pozytywne doświadczenie?
Mam wrażenie, że duża w tym zasługa Hiszpanów, którzy byli niezwykle otwarci i przyjaźni. To ludzie tworzą miejsce i jego klimat, więc wszyscy, których tam poznałam, nie tylko Hiszpanie, przyczynili się do tego, że tak świetnie spędziłam ten rok. Mimo, że nie wiedziałam zbyt wiele, to wiedziałam, że nie jestem jedyną zagubioną - razem raźniej było stawić czoła wszystkim problemom, a przyjacielski stosunek Hiszpanów ułatwiał adaptację do nowego środowiska. Zresztą ich styl życia bardzo przypadł mi do gustu. Plaża, słońce, siesta, ciągłe wychodzenie ze znajomymi- wszystko to sprawiło, że przez ten rok mogłam się porządnie zrelaksować, skupić na sobie oraz uzupełnić zapasy energii nadszarpnięte przez zwariowane tempo życia w Londynie.

4. Exactly, your year in Spain was a really good experience for you despite the fact that before you went there you didn't know much about the city and you only knew basic Spanish. How did it happen that the year turned into such a great experience?
I feel that the Spanish helped me out a lot. They were veary open and very friendly. It's people that make the place and its atmosphere and all of those that I met over there, not just the Spanish, helped to make that year a good one. Even though I didn't know much at the beginning, I knew that I'm not the only one trying to figure everything out - it was much easier to tackle all the problems in a group of friendly people. And the positive attitude of the Spanish made it much easier to adapt to the new life. Besides, I really like their lifestyle. Beach, sun, siesta, seeing friends all the time - all of these things helped me to relax that year. I could focus on myself and fill up the energy that I lost in the crazy pace of a life in London.

The FilmmakerThe Filmmaker
The FilmmakerThe Filmmaker
The Filmmaker

5. Jesteś chyba specjalistą w sprawach zwiedzania Malagi i okolic, co poleciłabyś odwiedzającym?
Jeśli chodzi o Malagę to zdecydowanie polecam Plaza de la Constitución jako miejsce spotkań i ścisłe centrum urokliwego starego miasta gdzie zawsze się coś dzieje. Warto też wspiąć się na Gibralfaro, zamek wzniesiony na wzgórzu. Widoki są świetne! W najbliższej okolicy zachwyciła mnie Ronda z jej imponującym XVIII-wiecznym mostem, no i Sevilla z jej niepowtarzalną Plaza de España.

5. You are probably a specialist when it comes to sightseeing Malaga and the area, what would you recommend to the visitors?
In terms of Malaga, I definitely recommend Plaza de la Constitución as a place to get together and the heart of the beautiful old town where there's always something going on. It's worth to climb up to Gibralfaro, a castle that was build at the top of a mountain. The views are outstanding! In terms of the area, I was amazed by Ronda with its impressive 18th century bridge, and of course Seville with the charming Plaza de España.6. Jeśli miałabyś dać osobie wyjeżdżającej w nieznane jakaś wskazówkę, co by to było? :)
Bądź otwarty/otwarta, chłoń, obserwuj! Przyjmuj rzeczy takimi jakie są i staraj się wynieść z doświadczenia jak najwięcej. Reszta jakoś będzie.

6. If you were to give a tip to somebody who's going away to an unfamiliar place, what would it be? :)
Be openminded, absorb, observe! Accept things the way they are and try to make the most of the experience. Everything else will work out.7. Co dla Ciebie jest najważniejsze w Twoim wymarzonym miejscu na świecie w którym kiedyś zamieszkasz?
Ludzie. Przydałoby się też, żeby była możliwość rozwijania wymarzonej kariery, ale nawet najlepsza praca bez pozytywnych ludzi jest niczym. I ciepły klimat - słońce sprawia, że wszystko jest o wiele lepsze.

7. What's the most important thing to you in your dream place in the world that you will one day live in?
People. It would also be nice if there was a possibility of expanding on the career but even the best job without the positive people is nothing. And a warm climate - the sun makes everything much better.

The FilmmakerThe Filmmaker
The FilmmakerThe Filmmaker
The Filmmaker

No comments:

Post a Comment

Dziękuję za wszystkie komentarze i wsparcie! ♥
Thank you for all the comments and support!