Wednesday, 12 September 2012

El Prado

El Prado
Zanim przeprowadziłam się do "mojego" nowego mieszkania, chciałam w pełni wykorzystać idealną lokalizacje hostelu, w którym się zatrzymałam i pozwiedzać jeszcze miasto. Wycieczkę zaczęłam od Katedry (klik [1], klik [2]), później spacerowałam dalej w kierunku placu El Prado, a następnie poszłam w kierunku rzeki Guadalquivir (skąd zdjęcia dodam w następnym poscie). Tamtego dnia zabójcze temperatury pożegnały się z nami na trochę, słońce schowało się za chmurami a cały dzień był idealnym czasem na spacery i zwiedzanie miasta.

Before I moved to 'my' new place last week, I wanted to take a full advantage of a perfect location of my hostel and do some more sightseeing. I took off from the Cathedral (click [1], click [2]), carried down towards El Prado square, and then made it back towards the river Guadalquivir (pictures from where, I'll post next time). That day, was one of those days when crazy temperatures said goodbye to us for a little while. The sun hid away behind the clouds, which made a whole day the perfect time for walking around and exploring more of the city.
El Prado
El Prado El Prado
El Prado

No comments:

Post a Comment

Dziękuję za wszystkie komentarze i wsparcie! ♥
Thank you for all the comments and support!